Produkt og design (Interior design) RUM OG INDRETNING TIL VÆGGEN (Walls) Uncategorized

Wallume – Dansk design når det er bedst!

Wallume er et spritnyt design som netop nu er ved at blive solgt ind til de lækre designbutikker landet over. I fredags fik jeg en præsentation af Wallume, som er et reolstystem, der kan formes præcis efter dit behov. Mulighederne er nærmest uendelige, det er absolut genialt!

Bag designet står Stig Nør, Ingeniør og designer. Stig har forenet de ultimative ingeniørkrav med enkelt skandinavisk design og udviklet eller bør man skrive opfundet, det mest fleksible reolsystem jeg har set. Vægbeklædningen kan bestilles i den højde/bredde du ønsker og lammelerne fås i 2 størrelser på 3 og 7 cm i bredden. Hylder, bogkasser m.v. kan også bestilles i forskellige størrelser og dybder. På Wallume.dk kan du designe din egen reol, på den måde kan du frit og kvit lege med de mange muligheder og designe dit drømmemøbel. Der er også en bred farvepalette at vælge udfra. Når du er færdig beregner systemet endda prisen, og herefter kan du så bestille den, hvis du ønsker.

Reolen er enormt fleksibel, Stig har nemlig opfundet et patenterede system som gør det nemt blot at vippe hylden op og tage den ud. Ingen vrid, skruer eller kræfter skal der bruges. Du kan derfor med en hånd hurtigt løfte en hylde af og sætte en gang højere op, hvis du får brug for mere plads.

Wallume er et udemærket alternativ til Montana, både hvad angår design, fleksibilitet og høj kvalitet.

Prøv at smut forbi Wallume.dk og design din egen reol.

Wallume - Dansk design når det er bedst!

Wallume - Dansk design når det er bedst!

Wallume - Dansk design når det er bedst!

Wallume - Dansk design når det er bedst!

Wallume - Dansk design når det er bedst!

Wallume - Dansk design når det er bedst! Wallume - Dansk design når det er bedst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wallume is a brand new design which is currently being sold into the cool design stores across the country. Last Friday I got a presentation of Wallume, which is a shelving system that can be shaped exactly to your needs. The possibilities are almost endless, it’s absolutely brilliant!

Behind the design is Danish Stig Nør, engineer and designer. Stig has united the ultimate engineering requirements with simple Scandinavian design and developed or should I write invented, the most flexible shelving system I have seen. The wall coverings can be ordered in the height / width you want. Shelves, bookcases, etc. You can also order in different sizes and depths. On Wallume.dk you can design your own bookcase, that way you can play with the many options and design your dream furniture. There is also a wide range of colors to chose from. When finished, the system calculates the price, and then you are able to order it if you want.

The bookcase is very flexible, Stig has namely invented a patented system that makes it easy to simply tilt the shelf up and take it out. No twisting, screws or effort required. You can with one hand quickly lift a shelf and put again higher up if you need more space.
Click over Wallume.dk and design your own bookcase.

Wallume – Dansk design når det er bedst!
Artikel
Wallume – Dansk design når det er bedst!
Beskrivelse
Wallume er et spritnyt design som netop nu er ved at blive solgt ind til de lækre designbutikker landet over. I fredags fik jeg en præsentation af Wallume
Forfatter
Boligcious

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    Mathilde
    maj 29, 2013 at 14:41

    Wow, det er virkelig smart, – og flot.

Leave a Reply