Blog TAKE OVER INTERIØR

Bredgade 47 – Gæsteindlæg af Kay Bojesen

Bredgade 47 - Gæsteindlæg af Kay Bojesen

Som barnebarn af Kay Bojesen, er det en selvfølge, at jeg er vokset op omgivet af meget af hans design. Jeg har spist med hans Grand Prix sølvbestik til fest og stålbestikket til hverdag, sådan var det jo bare.

Helt ubevidst har jeg i mere eller mindre grad, de sidste 30 år, arbejdet med og i hans univers.

Jeg begyndte helt klassisk med at arbejde i butikken i Bredgade 47.

Nu i dag, hvor jeg producerer  hans sølv og Grand Prix bestik, ser jeg helt anderledes på den tid, -butikken var jo fuldstændig som Alladins hule, proppet til randen af figurer, legetøj og sølv. Fantastisk!!!

Heldigvis er Kay Bojesen`s univers jo på vej tilbage igen, nu på en ny måde, hvilket er helt i Kay`s ånd, for hvis der var en person der rykkede med tiden, var det ham.

Jeg er super heldig at få lov til at arbejde med klassiske design produkter fra 1930èrne, hvor min fornemmeste opgaver er, at bevare kvalitet, designet og linierne, men samtidig føre det ind i Vores århundred, med min præsentation og mine egne billeder.

Super sjovt og udfordrende.

Med Venlig Hilsen

Sus Bojesen Rosenqvist.

Kig forbi www.kaybojesen.dk og se det smukke bestik

Bredgade 47 - Gæsteindlæg af Kay Bojesen

Bredgade 47 - Gæsteindlæg af Kay Bojesen

As the granddaughter of Kay Bojesen, it goes without saying, that I grew up surrounded by many of his designs. I have eaten with his Grand Prix silver cutlery for dinner parties and the steel cutlery in everyday life.

Quite unconsciously I have worked with his design for the last 30 years!

I started working in his shop in Bredgade 47, Copenhagen.

Now today, when I produce his silver and Grand Prix cutlery, I look totally different at the times when i worked in the store, that shop was exactly like Alladins cave, lots of figurines, toys and silver. It was Great!

Fortunately, Kay Bojesen`s design is on the way back, and very popular once again, but now in a new way, which is quite in Kay` s spirit, because if there was someone who moved with the times, it was him!

I am fortunate to be able to work with classic design products from the 1930s, where my principal duties is to maintain quality, design and lines while preserving it in our century, with my presentation and my own pictures.

Super fun and challenging.

Best Regards

Sus Bojesen Rosenqvist.

Visit www.kaybojesen.dk for more information

Bredgade 47 – Gæsteindlæg af Kay Bojesen
Artikel
Bredgade 47 – Gæsteindlæg af Kay Bojesen
Forfatter
Boligcious

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply