DAGENS POSTER -(TODAY'S POSTER)

Dagens Poster fra We are related

We are Related er en webshop som sælger kunst, både originale værker og print i limited edition. We are Related (WAR) arbejder ud fra et koncept, de kalder 22%.

Konceptet går ud på at 22% af overskuddet fra et værk, skal komme andre tilgode. Selv forklare de det således:

Pengene er øremærket til at lave forskellige velgørende, politisk-, og/eller kunstneriske-projekter, som vi udvikler ud fra følgende 3 kriterier:

  • De skal gøre en ”her og nu” forskel for de involverede parter.
  • De skal være realiserbare inden for en realistisk økonomisk og tidsmæssig periode.
  • De skal være dokumenterbare, enten gennem billeder eller video.

De kunstnere, som er med i We are related, har derfor alle indvilliget i at donere mindst 22% af deres løn/indtjening til puljen.

Vi ønsker med andre ord at kombinere vores kærlighed til kunst og vores kærlighed til mennesker.

Jeg er vild med tanken og har gransket webshoppen godt igennem. I dag har jeg fundet et fedt værk, som minder mig om cool streetart, grafitti og tegneserie på samme tid. Dette er et værk kan beskæftige mine tanker i timevis og det kan jeg rigtig godt lide.

Dagens Poster har ingen titel, og er et originalt værk, der findes altså kun dette, så hvis du kan lide det skal du slå til nu! Kunstneren kalder sig Ghost NYC, se nærmere her

Du får et originalt kunstværk signeret af kunstneren for kun 2000 kr.  – Det er værd at overveje ikke sandt?

Dagens Poster fra We are related

We are Related

We are related works on the principle “22%”, which means that at least 22 percent of the profits* from an art pice goes to a project that will benefit others.

The money is earmarked to make various charitable, political, and / or artistic projects that we develop based on the following 3 criteria:
• They must make a “here and now” difference to the parties involved.
• They must be achievable within a realistic financial and time period.
• They must be verifiable, either through pictures or video.

The artists who are a part of We are related, therefore all agree to donate at least 22% of their wages/earnings to the pool.

We want, in other words to combine our love of art and our love for people!

I love the idea. Today I found a cool piece of art that reminds me of cool street art, graffiti and comic at the same time.
Today’s Poster has no title, and is an original, there are only this one, so if you like it, don’t wait too long! The artist calls himself Ghost (NYC), you can find out more here

You get an original piece of art signed by the artist for only DKK 2000

 

 

Dagens Poster fra We are related
Artikel
Dagens Poster fra We are related
Beskrivelse
We are Related er en webshop som sælger kunst, både originale værker og print i limited edition. We are Related (WAR) arbejder ud fra et koncept, de
Forfatter
Boligcious

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply